เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจการค้าของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน) แรกเริ่ม บริษัทฯ ได้เริ่มมาจากแผนกอุปโภค บริโภค แผนกหนึ่งของ ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) หลังจากนั้นได้เปิดดำเนินกิจการในรูปของบริษัท โดยได้จดทะเบียนบริษัทฯ

เมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2520 ชื่อว่า“บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด”สำนักงานตั้งอยู่ ณ. ตึกภัทรธนกิจ ถนนสุขุมวิท ในระยะเวลานั้น บริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคชั้นนำ อาทิ น้ำมันพืชกุ๊ก น้ำปลาตาชั่ง มีพนักงานประมาณ 50 คน

ในช่วงเวลาอันสั้นการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการขยายกิจการโดยเน้นนโยบายด้านการตลาดและการขาย จะเห็นว่า ด้านการตลาด สินค้าต่างๆ มีเพิ่มขึ้น อาทิ สินค้าเครื่องสำอางค์ สำหรับด้านการขายได้ขยายพื้นที่การจัดจำหน่ายจากจำนวนร้านค้าไม่กี่ร้านค้า ได้เพิ่มจนครอบคลุมร้านค้าทั่วประเทศจนทำให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และเป็นที่หนึ่งในตลาดอุปโภค บริโภค

สำหรับทางด้านการขาย การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายจากเดิมที่เป็น Traditional Trade โดยเพิ่มทางทางด้าน Modern Trade เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีฝ่าย/แผนกที่เพิ่มขึ้น และมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 200 คน ปัจจุบันนี้ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ อาคารล็อกซเล่ย์ (คลองเตย) รวมเวลาที่ก่อตั้งมาทั้งสิ้น 45 ปี

บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภคในประเทศไทยมา กว่า 45 ปี จากการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงต่างๆ ได้มอบความไว้วางใจ ให้กับบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในทุกช่องทางจัดจำหน่าย อาทิเช่น น้ำมันพืชตรากุ๊ก, น้ำปลาตราตาชั่ง,  ถั่วลันเตาและเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบกรอบตรากรีนนัท เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายสรรหาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพิ่มเติมตลอดเวลาทั้งในด้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้ผู้อื่น และการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เอง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งร้านค้าและผู้บริโภคได้ทั่วถึง

วิสัยทัศน์องค์กร

" To be a leading regional trading company providing both industrial and consumer products with strong distribution & service network. "

© 2017 Kzyboyd. All rights reserved.