ติดต่อเรา

ที่ตั้งบริษัท

บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด

102 ถนน ณ ระนอง แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เวลาทำการ 8.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ 02-350-2000

แฟกซ์ 02-350-2001

อีเมล : ฝ่ายจัดซื้อ : admin.ltc@loxtrade.com

ที่ตั้งโกดัง

คลังสินค้า

1567 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ 02-913-2214 - 15

แฟกซ์ 02-585-0512

© 2017 Kzyboyd. All rights reserved.