บริการของเรา

การจัดจำหน่าย

บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นหนึ่งในธุรกิจการค้าของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภคชั้นนำในประเทศไทยกว่า 39 ปี บริษัทฯ เสนอบริการ ด้านการกระจาย สินค้า การขยายตลาดแบบครบวงจร ผ่านช่องทาง การจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ทั้งร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก ร้านค้าปลีก สมัยใหม่ ร้านสะดวกซื้อ โรงแรม ร้านอาหาร กว่า 30,000 แห่ง ทั่วประเทศ

นอกจากเป็นผู้จัดจำหน่าย/กระจายสินค้า/การขยาย ตลาดแล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการด้านการทำตลาด การวิจัย ความต้องการผู้บริโภค ดูแลกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้าง Value ให้กับเจ้าของสินค้าด้วย

บริษัทฯ แบ่งกลุ่มสินค้าที่ให้บริการออกเป็น 5 กลุ่มหลักได้แก่ กลุ่ม Household, กลุ่ม Beverage, กลุ่ม Snack และล่าสุด กลุ่ม Oral Care โดยบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำต่างๆ อาทิเช่น น้ำมันพืชกุ๊ก น้ำปลาตราตราชั่ง ถั่วลันเตาอบกรอบตรากรีนนัท เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้วางรากฐานช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ไว้ เรียบร้อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด และเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต

© 2017 Kzyboyd. All rights reserved.