ข่าวสารและกิจกรรม

      


ยังคงเดินหน้าบริจาคช่วยเหลือเพื่อสู้ภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564

คุณอวยชัย รางชัยกุล(ซ้าย)CEO บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด 

มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง(High Flow) มูลค่า 210,000 บาท

ให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โดยมี ผศ.นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา(ขวา)

ผอ.ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เป็นผู้รับมอบ


© 2017 Kzyboyd. All rights reserved.