ข่าวสารและกิจกรรมทำดีส่งท้ายปี คุณอวยชัย รางชัยกุล(ซ้าย) CEO ของบริษัท

ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด เดินทางไปบริจาคทรัพย์สิน

เครื่องคอมพิวเตอร์ และโน็ตบุ๊ค ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน และสุขภาพบางรัก

โดยมี นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ (ขวา) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

เป็นผู้รับมอบ ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564

© 2017 Kzyboyd. All rights reserved.