ข่าวสารและกิจกรรมต้อนรับวันปีใหม่ไทย คุณอวยชัย รางชัยกุล (ขวา) CEO

บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้เดินทางเพื่อไปมอบเงิน

จำนวน 999,999 บาท ร่วมสมทบทุน การก่อสร้างอาคาร

ผู้ป่วยนอกส่วนขยาย (Extended OPD) สภากาชาดไทย

โดยมี คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ (กลาง) ผู้อำนวยการ

และ คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย (ซ้าย) รองผู้อำนวยการ

เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

© 2017 Kzyboyd. All rights reserved.