ข่าวสารและกิจกรรม
เมื่อวันที่ 25  กรกฎาคม 2565 ณ อาคาร ล็อคซเล่ย์ คลองเตย

คุณเพ็ชรทาย วงษ์คําเหลา หรือ หม่ำ จ๊กมก นักแสดงพีธีกร
และตลกชื่อดัง
คุณ สห สหเจริญพาณิชย์ หรือ เพชร สหรัตน์ 

และ คุณสุรช ล่ำซ่ำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ 

จำกัด (มหาชน),คุณอวยชัย รางชัยกุล กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้เซ็นสัญญาร่วมกันแต่งตั้ง

บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด ให้เป็นตัวแทน จัดจำหน่าย

สินค้า ภายใต้แบรนด์ "หม่ำแซ่บ” อาทิเช่น น้ำปลาร้า, น้ำดีวัว, 

น้ำจิ้มแจ่ว และน้ำจิ้มอื่นๆ อีกมากมาย สามารถพบสินค้า

แบรนด์"หม่ำแซ่บ"ได้ทั่วประเทศ

© 2017 Kzyboyd. All rights reserved.