ข่าวสารและกิจกรรม


ล็อกซเล่ย์ ร้อยดวงใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัย ความเศร้าโศกจากความสูญเสียครั้งสำคัญยังคงตราตรึงอยู่ในใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า ท่ามกลางความอาลัยอย่างที่สุดนี้ ธุรกิจและองค์การหน่วยงานในหลายภาคส่วน ได้น้อมนำความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ต่อพระองค์ท่าน มาเป็นพลังในการเสริมสร้างการทำความดีสนองพระราชปณิธาน เจริญรอยตามพระยุคลบาท กลุ่มบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) คือหนึ่งในจำนวนนั้น ได้จัด ๙ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 

“ล็อกซเล่ย์ ร้อยดวงใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่๙” ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมากิจกรรมนี้นอกจากมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมแสดงออกถึงความรู้สึกที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ ยังสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดร่วมกันผ่านกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคน.© 2017 Kzyboyd. All rights reserved.