ข่าวสารและกิจกรรม


ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง ลุยตลาดปลากระป๋อง  "ซูมาโก"


คุณสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ กรรมการ ((ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยคุณโกสุมสินเสริมสุขกรรมการผู้จัดการ บริษัท ล็อกซเลย์เทรดดิ้ง จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย)  
และคุณศักดาศรีแสงนามประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) รักษาการณ์ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีนในร้านซอสมะเขือเทศแบรนด์ดัง
© 2017 Kzyboyd. All rights reserved.