ข่าวสารและกิจกรรม

"ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง บริจาคเงินกว่า 1 ล้านบาท ให้โรงพยาบาล ช่วยเหลือสู้โควิด-19"


บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด (LTC) โดยคุณอวยชัย รางชัยกุล CEO บริจาคเงิน 1 ล้านบาท ให้ 4 โรงพยาบาล ช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายส่งผลกระทบอย่างเป็นวงกว้างไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยในเวลานี้ LTC ได้ตระหนักดีถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว 
จึงได้มีการบริจาคเพื่อช่วยเหลือทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-191.  วันที่ 28 เมษายน 2564
มูลนิธิโรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลกลาง ยอดบริจาค 300,000 บาท2.  วันที่ 30เมษายน 2564
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
บริจาคหน้ากาก KN95 จำนวน 200 กล่อง และ หน้ากากอนามัยสามชั้น จำนวน 500 กล่อง ยอดบริจาค 100,000 บาท
3.  วันที่ 30 เมษายน 2564
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โรงพยาบาลชลประทาน ยอดบริจาค 300,000 บาท4.  วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
มูลนิธิรามาธิบดีฯ ยอดบริจาค 300,000 บาท

© 2017 Kzyboyd. All rights reserved.