ข่าวสารและกิจกรรม

สร้างกำลังใจสู้ภัย “โควิด-19” ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง บริจาคสมทบทุน มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมถ์ฯ                                      ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงน่าเป็นห่วง บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง ไม่ได้นิ่งนอนใจ เรายังคงเดินหน้าปันน้ำใจ ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง
                                ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 คุณอวยชัย รางชัยกุล CEO (ซ้าย) เป็นตัวแทน บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง ร่วมบริจาคสมทบทุน จำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดหาซื้ออุปกรณ์
                                ทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมถ์ฯ โดยมีพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค (ขวา) รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
                                เป็นผู้รับมอบ 

© 2017 Kzyboyd. All rights reserved.