สินค้า

น่้ำปลาชั่งทอง

น้ำปลาชั่งทอง น้ำปลาแท้จากหัวน้ำปลาคุณภาพชั้น 1 โดยผ่านกรรมวิธีการหมักจากวัตถุดิบเป็นระยะเวลา 2 ปี ทำให้มีโปรตีนสูงถึง 24-26%


ขนาดสินค้า : 200 มล. (ขวดแก้ว), 300 มล. (PET), 700 มล. (PET), 750 มล. (ขวดแก้ว) , 4.5 ล.

© 2017 Kzyboyd. All rights reserved.