สินค้า

ข้าวพนมรุ้ง

ข้าวพนมรุ้ง คัดเลือกผลผลิตที่มีคุณภาพสูงจากแหล่งเพาะปลูกข้าวที่มีคุณภาพ สู้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ผ่านการควบคุมคุณภาพที่ทันสมัยทุกขั้นตอน  เพื่อให้ผู้บริโภคไว้วางใจ  


สินค้า

© 2017 Kzyboyd. All rights reserved.