สมัครงาน

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุมากกว่า 30 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการตลาดหรือใกล้เคียง

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในด้านการบริหารงานสินค้าอุปโภค-บริโภค

- มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

- มีทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ในระดับดี

- มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี


สมัครงานผ่านเว็บอื่นๆ

© 2017 Kzyboyd. All rights reserved.