สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การตลาด

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการตลาดหรือใกล้เคียง

- มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

- มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

- มีทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

สมัครงานผ่านเว็บอื่นๆ

© 2017 Kzyboyd. All rights reserved.