สมัครงาน

พนักงานขายเครดิต กรุงเทพฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ


คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี

- จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

- มีรถยนต์ส่วนตัว

- หากมีประสบการณ์ในสินค้าอุปโภค-บริโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- หาบุคคลค้ำประกันได้

สมัครงานผ่านเว็บอื่นๆ

© 2017 Kzyboyd. All rights reserved.