สมัครงาน

เจ้าหน้าบัญชี

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

- มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

- มีทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

- มีความสามารถในการคิดคำนวณ, สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

สมัครงานผ่านเว็บอื่นๆ

© 2017 Kzyboyd. All rights reserved.