สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

- จบการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี

- มีทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ในระดับดี

- มีความสามารถในการคิดคำนวณ, สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

สมัครงานผ่านเว็บอื่นๆ

© 2017 Kzyboyd. All rights reserved.