เกี่ยวกับเรา
บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด PDF Print E-mail

ผู้บริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)  

 

ด้านซ้ายจากภาพ : คุณไพโรจน์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
   ด้านขวาจากภาพ : คุณธงชัย ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

  

ประวัติความเป็นมาล็อกซเล่ย์

      บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) โดยเดิมชื่อบริษัท ล็อกซเล่ย์ ไรซ์ กัมปะนี (กรุงเทพฯ) จำกัด ในการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2482  ด้วยการร่วมทุนระหว่างนายอึ้งยกหลง ล่ำซำ กับนายแอนดรูว์ บิตตี้ (จากบริษัท ดับบลิว อาร์  ล็อกซเล่ย์ในฮ่องกง) มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว และไม้ เป็นต้น
       

      บริษัทฯ มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2500 บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไรซ์ กัมปะนี (กรุงเทพฯ) จำกัด  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ล็อกซเล่ย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด  และขยายธุรกิจการส่งออกสินค้าเพิ่มเติม อีกทั้งเพิ่มธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการสินค้าทางด้านอุตสาหกรรม และสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูง ผลจากชื่อเสียงที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้ผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมธุรกิจต่างๆ กับบริษัทฯ เสมอมา ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายสาขาธุรกิจตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

      บริษัทฯ ได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา และได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มพาณิชย์ โดยใช้ชื่อ “LOXLEY” ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2537

      

 

      บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด  เป็นบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจการค้าของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน) แรกเริ่ม บริษัทฯ ได้เริ่มมาจากแผนอุปโภค บริโภค แผนกหนึ่งของล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) หลังจากนั้นได้เปิดดำเนินกิจการในรูปของบริษัท โดยได้จดทะเบียนบริษัทฯ เมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2520 ชื่อว่า  “บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด” สำนักงานตั้งอยู่ ณ. ตึกภัทรธนกิจ ถนนสุขุมวิท ในระยะเวลานั้น บริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคชั้นนำ อาทิ น้ำมันพืชกุ๊ก นมสดหนองโพ น้ำปลาตาชั่ง มีพนักงานประมาณ 50 คน

      ในช่วงเวลาอันสั้นการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการขยายกิจการโดยเน้นนโยบายด้านการตลาดและการขาย จะเห็นว่า ด้านการตลาด สินค้าต่างๆ มีเพิ่มขึ้น อาทิ สินค้าเครื่องสำอางค์  สำหรับด้านการขายได้ขยายพื้นที่การจัดจำหน่ายจากจำนวนร้านค้าไม่กี่ร้านค้า ได้เพิ่มจนครอบคลุมร้านค้าทั่วประเทศจนทำให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และเป็นที่หนึ่งในตลาดอุปโภค บริโภค

       สำหรับทางด้านการขาย การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายจากเดิมที่เป็น Traditional Trade โดยเพิ่มทางทางด้าน Modern Trade เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีฝ่าย/แผนกที่เพิ่มขึ้น และมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 300 คน ปัจจุบันนี้สำนักงานประจำ ตั้งอยู่ ณ อาคารล็อกซเล่ย์ (คลองเตย) รวมเวลาที่ก่อตั้งมาทั้งสิ้น 30 กว่าปี

 

     บริษัท ล็อกซเล่ย์เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภคในประเทศไทยมากว่า 30 ปี จากการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงต่างๆ ได้มอบความไว้วางใจ ให้กับบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในทุกช่องทางจัดจำหน่าย อาทิเช่น น้ำมันพืชตรากุ๊ก, นมโคแท้ตราหนองโพ, น้ำปลาตราตาชั่ง, ถั่วลันเตาและเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบกรอบตรากรีนนัท, ซีเล็คทูน่า, ชาระมิงค์, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Tea Tree และ Scacare

 

      ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายสรรหาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพิ่มเติมตลอดเวลาทั้งในด้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้ผู้อื่น และการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เอง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งร้านค้าและผู้บริโภคได้ทั่วถึง

 

      นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นบริษัทเอกชนรายเดียวที่เซ็น MOU กับสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สนับสนุนสินค้า OTOP และ SME มีการกระจายสินค้าถึงลูกค้าผ่านทุกช่องทางทั้งค้าส่ง ค้าปลีก ค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านสะดวกซื้อ โรงแรม ภัตตาคาร รวมไปถึงการให้บริการสู่กลุ่มผู้บริโภคโดยตรง เช่นตามอาคารสำนักงาน สถานศึกษา สถานที่ราชการและ โรงงานต่างๆ เป็นต้น

 

 


Our Store


List All Products

Lost Password?
Forgot your username?
No account yet? Register

Currency Selector